CMAS / TSSF 3* Dalıcı Tanımı, Eğitimi ve Hedefleri

Üç yıldız dalıcı eğitimi, sizlere dalışın her aşamasında bir gruba liderlik edebilecek bilgi birikimini kazandırmak üzere planlanmıştır. Üç yıldız dalıcı her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir.
Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

3* Dalıcı Katılım Şartları

– 18 yaşını doldurmuş olmak,
– Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak,
– İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
– İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
– En az ilköğretim diplomasına sahip olmak

Kursun Hedefi (Teorik Eğitim sonunda)

– Küçük tekne kullanımı
– Navigasyon
– Sualtı arama, kurtarma
– Kompresör kullanımı
– Problem yönetimi
– Grup dalış organizasyonu
– Fizik, fizyoloji genel tekrarı
– Dalış malzemeleri genel tekrarını ögrenmiş olacaksınız.

Teorik eğitimleriniz 40 ar dakikalık 8 ders halinde toplam 320 dakika olarak işlenecektir.

Pratik Eğitimin Hedefi (Deniz ve Havuz Eğitimleri Sonunda)

Gerekli dalış liderliği, Asistanlık ve diğer beceriler için gerektiği kadar dalış yapılarak öğretilecektir.

CMAS 3* Dalıcı Kursuna Katılım İçin Gerekli Evraklar

– 3* dalıcı sertifikası aslı
– Nüfus kağıdı fotokopisi
– Sağlık Raporu veya beyannağme
– 2 Adet resim
– Kurs katılım formu