Havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevlidir. Havuzda güvenliği sağlayarak, kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludurlar.

Bronz Cankurtaran Katılım Koşulları

Bronz cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

  1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
  2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
  3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.