Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevlilerdir. Deniz, göl, doğal ve yapay iç suların kıyıları ile havuzda güvenliği sağlamaya, kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmaya yetkili ve sorumludurlar.

Gümüş cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

  1. 18 yaşını doldurmuş olmak,
  2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
  3.  Bronz Cankurtaran belgesine sahip olmak,
  4. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek.