Maviada Dalış Merkezi

Dalıcı Programımıza katılarak sizde dalıcı olabilirsiniz, alacağınız sertifika ile sualtının güzelliklerini yaşar hayata başka bir pencereden bakarsınız. Dalış yaparak balıklarla fotoğraf çektirebilir anemonları inceleyebilirsiniz.

Maviada Dalış Dersleri

Dalış sporu zannedildiğinin aksine oldukça basit ancak birçok kuralı olan bir spordur. Altın kurallarına uyduğunuz sürece hayatınız boyunca sorun yaşamazsınız. Balıklar, mercanlar, savaş batıkları, sualtı kanyonları gerçekten çok ilgi çekici... Gelin bizlerle böylesine bir güzelliği görmenin tadını çıkarın. Üstelik dalış sporunun Türkiye' de oturmuş bir sistemi vardır, yanıbaşınızdaki bu sualtı cennetinin farkına varın.

Zannedildiği gibi su altında nefes almak zor değildir, normalde nasıl nefes alıp veriyorsanız sualtında da aynı şekilde nefes alıp verirsiniz, deneme dalışlarında ev eğitimler boyunca yanınızda birebir sizinle ilgilenen bir eğitmen olacaktır. Dalış sporunu yapabileceğinizi deneme dalışı yaparak göreceksiniz. Üstelik bu güzel deneyimi sualtı fotoğrafı ile de ölümsüzleştirebilirsiniz, bu yüzden sizleri deneme dalışlarımıza davet ediyoruz.

1* Yıldız Dalıcı Kursu
2* Yıldız Dalıcı Kursu
3* Yıldız Dalıcı Kursu
Tanıtım & Deneme Dalışı

CMAS / TSSF 1* Dalıcı Kursu, Tanımı, Eğitimi ve Hedefleri

Dalıcılığa giriş programıdır, eğitimi başarı ile tamamlayanlar, dalış ile ilgili teorik konularda bilgilenmiş, dalış donanımlarının hepsini uygun kuşanıp çıkarabilen, bunları sualtında doğru olarak kullanıp dalabilen yanında en az 3* dalıcıya veya bir eğitmen ile beraber max 18 m ye dekompresyonsuz sekilde dünyanın her yerinde dalış yapabilen dalıcılardır. Kurs sonunda kendilerine CMAS 1* Dalıcı sertifikası almaya hak kazanırlar.

1* Dalıcı Katılım Şartları
1* Eğitim programına katılmak için yüzme bilmek,en az ilk okul mezunu olmak ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi alınacaktır (bu yazının bir örneği federasyonumuzun web sitesinde yer almaktadır). Aletli dalış yapmanızda bir sakınca olmadığına dair bir sağlık bildirim formu tarafınızdan doldurularak ( 18 yaşından küçük adaylarda veli tarafından doldurulacaktır ) eğitim dosyanıza konacaktır .Gerekli hallerde doktor raporu istenebilecektir.

Teorik Eğitim ve Hedefi
- İdari ders / CMAS'ın tanımı ve belge seviyelerini ,
- Temel donanım / dalış malzemelerinin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağını,
- Temel dalış işaretleri / Sualtında el işaretleriyle nasıl anlaşacağımızı
- Basınç ve hacim ilişkileri /Duyularımızın derinliklerden nasıl etkilendiğini
- Bağımsız aletli dalış donanımı/ regülatör ve tüp
- Fizik Fizyoloji / Sualtında vücudumuzun nasıl etkilendiği
- Yüzerlilik ekipmanları /Denge yeleğinin ( BCD ) nin
- Dalış elbiseleri ve yardımcı malzemeler / elbiseler ve yardımcı malzemelerin tanımı
- Malzemelerin bakımı ve saklanması / malzemelerin nasıl bakım yapılarak saklanacağı
- Kendini ve Başkasını Kurtarma / Acil durumda kendinizi ve başkasını nasıl kurtaracağınızı
- Güvenli dalış kuralları / güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamamız gerekir
- Dalış bölgecisi seçimi ve koruma / dalış bölgesinin seçiminin nasıl yapacağı
- Dekompresyon tabloları / güvenli dalış limitlerinin gereklilikleri tablolarını öğrenmiş olacaksınız.

Teorik eğitimlerinizi 40'ar dakikalık 13 ders halinde toplam 520 dakika olarak alacaksınız.

Pratik Eğitimin Hedefi (Deniz ve havuz)
- Sizlere dalış eğitimlerinde sualtında kullanılacak haberleşme eğitimlerini,
- Malzemeyi nasıl kuşanacağınızı
- Suya giriş tekniklerini
- Sualtında alçalma ve yükselme tekniklerini
- Nefes alma tekniklerini ve nelere dikkat edeceğimizi
- Yüzerlilik dengeleyici donanımlarınızı nasıl kullanacağınızı
- Nefes almanızı sağlayan regülatörü ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar nasıl takabileceğiniziv - Arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğinizi
- Maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğinizi ve sualtında nasıl çıkarıp takabileceğinizi
- Paletinizi nasıl daha doğru kullanacağınızı
- Sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı, ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar takabileceğinizi
- Basit ilk yardım ve kurtarma becerilerini
- Dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizi, Öğrenmiş olacaksınız tüm bu öğrendiklerinizin yanı sıra sualtında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalarda yaptırılacak.

Pratik sualtı eğitiminde bu becerileri sizlere toplam 5 dalışta öğretilecektir.

CMAS 1* Dalıcı Kursuna Katılım İçin Gerekli Evraklar
- Nüfus kağıdı fotokopisi
- Sağlık beyanı
- 2 Adet resim
- Kurs katılım formu

CMAS / TSSF 2* Dalıcı Kursu, Tanımı, Eğitimi ve Hedefleri

20 Açık deniz dalış deneyimi olan, yanında en az 2* dalıcı ile birlikte 30 metre derinliğe kadar dalış planlayıp, yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacı ile 42 metreye derin dalış ve gece dalışı yapabilir.

2* Dalıcı Katılım Şartları
15 yaşını doldurmuş olmak (18 yaşından küçükler için velisinin onayı gereklidir). Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir rahatsızlığının bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak ( 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir ) 1* Dalıcı veya federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak 1* Dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek En az ilköğretim diplomasına sahip olmak

Teorik Eğitim ve Hedefi
- Dalış hastalıkları,
- İlk yardım ve kurtarma,
- Hava hesapları
- Nitrojen emilimi
- Derin dalış / Gece dalışı
- Dekompresyon tabloları
- Dalış planlaması ve organizasyonu
- Sualtı Navigasyonu
- Özellikli dalışlar
Teorik eğitimleriniz 40'ar dakika 8 ders halinde toplam 320 dakika olarak işlenecektir.

Pratik Eğitimin Hedefi (Deniz ve havuz)
- Açık deniz dalışı uygulamaları
- Kurtarma becerileri
- Scuba Becerileri
- Açık deniz pratikleri
- Sualtı navigasyonu
- Derin dalış eğitimi
- Gece dalışı
Pratik sualtı eğitiminizde bu becerileri sizlere gerektiği kadar dalış ile öğretilecektir.

CMAS 2* Dalıcı Kursuna Katılım İçin Gerekli Evraklar
- 1* dalıcı sertifikası aslı
- Nüfus kağıdı fotokopisi
- Sağlık Raporuı
- 2 Adet resim
- Kurs katılım formu

CMAS / TSSF 3* Dalıcı Tanımı, Eğitimi ve Hedefleri

Üç yıldız dalıcı eğitimi, sizlere dalışın her aşamasında bir gruba liderlik edebilecek bilgi birikimini kazandırmak üzere planlanmıştır. Üç yıldız dalıcı her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir.
Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

3* Dalıcı Katılım Şartları
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak,
- İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
- İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
- En az ilköğretim diplomasına sahip olmak

Kursun Hedefi (Teorik Eğitim sonunda)

- Küçük tekne kullanımı
- Navigasyon
- Sualtı arama, kurtarma
- Kompresör kullanımı
- Problem yönetimi
- Grup dalış organizasyonu
- Fizik, fizyoloji genel tekrarı
- Dalış malzemeleri genel tekrarını ögrenmiş olacaksınız.
Teorik eğitimleriniz 40 ar dakikalık 8 ders halinde toplam 320 dakika olarak işlenecektir.

Pratik Eğitimin Hedefi (Deniz ve Havuz Eğitimleri Sonunda)

Gerekli dalış liderliği, Asistanlık ve diğer beceriler için gerektiği kadar dalış yapılarak öğretilecektir.

CMAS 3* Dalıcı Kursuna Katılım İçin Gerekli Evraklar

- 3* dalıcı sertifikası aslı
- Nüfus kağıdı fotokopisi
- Sağlık Raporu veya beyannağme
- 2 Adet resim
- Kurs katılım formu

Deneme Dalışı yapmak ister misiniz?

"Dalış sporunu merak ettiniz ama bu iş zordur, ben ya yapamazsam mı" dediniz?
Dalış sporu zannedildiğinin aksine oldukça basittir, dalış sporu basit birçok kuralı olan bir spordur altın kurallarına uyduğunuz sürece hayatınız boyunca sorun yaşamazsınız.

O balıklar, mercanlar, savaş batıkları, sualtı kanyonları gerçekten çok ilgi çekici gelin böylesine bir güzelliği görmeden hayata gözlerinizi kapatmayınız.

Bir kere dalan bir kişi çok nadirdir ki bu sporu bırakabilsin.

Zannedildiği gibi su altında nefes almak zor değildir, normalde nasıl nefes alıp veriyorsanız sualtında da aynı şekilde nefes alıp verirsiniz, deneme dalışlarında yanınızda birebir sizinle ilgilenen eğitmen olacaktır.

Pratik eğitimlerimizle dalıştan önce bu çalışmaları yapar dalışta ne yapacağınızı bilirsiniz. Dalış sporunu yapabileceğinizi deneme dalışı yaparak göreceksiniz.

Maviada Dalış Okulu

Dalış kursuna başlamaya karar vermeden önce deneme dalışı yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Maviada Dalış Okulu'nda kurs programlarına başlamadan önce dalışın ne kadar keyifli bir spor olduğunu profesyonel eğitmenler eşliğinde deneyebilirsiniz.. Üstelik bu özel anlarınız su altı fotoğraflarıyla ölümsüzleşecek!

* Program 20 dakikalık bilgilendirme ve ardından profesyonel eğitmenler eşliğinde 25-35 dakikalık dalış deneyimi ile birlikte yaklaşık 1 ile 1,5 saat sürecektir.
* Katılımcılara dalış malzemelerinin nasıl kullanılacağının öğretileceği 15 dakikalık bir bilgilendirme verilecektir.
* Şort, mayo, havlu, terlik, bone gibi kişisel havuz malzemelerini katılımcılar kendileri getireceklerdir.

Dalış sporu zannedildiğinin aksine oldukça basittir, altın kurallarına uyduğunuz sürece hayatınız boyunca sorun yaşamayacağınız bir spordur. Denizin altındaki dünya; balıklar, mercanlar, savaş batıkları, su altı kanyonları ilginizi çekecek güzelliklerden sadece birkaçı... Tüm bunları keşfetmek sadece bir adım uzağınızda!

Zannedildiği gibi su altında nefes almak zor değildir, normalde nasıl nefes alıp veriyorsanız su altında da aynı şekilde nefes alıp verirsiniz.

Deneme dalışlarında yanınızda bire bir sizinle ilgilenen eğitmen olacaktır. Dalış sporunun ne kadar kolay ve etkileyici olduğunu deneme dalışıyla öğrenmek için bu fırsatı kaçırmayın!

Merkezimiz hakkında kısaca bilgi


Merkezimizde, yurtiçi ve yurtdışı dalış organizasyonları ve her seviyede dalış eğitimleri periyodik aralıklarla düzenlenir. Dalış eğitimi alan ve eğitim sonucunda başarılı olanlara uluslararası geçerliliği olan CMAS/ TSSF ("Uluslararası Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu" ve ona bağlı "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu") onaylı dalıcı sertifikası verilir. (CMAS Sertifika Sistemi)

Merkezimizde tüm yaş gruplarındaki yetişkinlere ve çocuklara yüzme eğitimleri verilerek yüzme teknik ve stillerini öğretilir. Yüzmeyi fobi haline getirenlerin bu korkularının ortadan kaldırılması konusunda yardımcı olunur. Fiziksel zorlukları olanlara yüzme egzersizleri alanında tecrübeli eğitmenler eşliğinde verilir.

Ayrıca yine cankurtaran olmak ve bu konuda uzmanlaşmak isteyenlere de merkezimizde her seviyede ILS/TSSF ("Uluslararası Cankurtarma Federasyonu" ve ülkemizde cankurtaran eğitimi vermeye tek yetkili kuruluş olan "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu") onaylı "Cankurtarma ve İlkyardım" eğitimleri verilmektedir. (ILS/TSSF Sertifika Sistemi)

Sertifikalı Dalış Eğitimi almaya ne dersiniz?

Dalıcı eğitimlerimiz yaz, kış devamlı sürmektedir, denize dalabilmeniz için ülkemizde yasal olan ve uluslararası geçerliliği olan CMAS' a bağlı ve ülkemizde yetkili kurum Türkiye Sualtı Sporlar Federasyonu onaylı bir sertifika sistemi mevcuttur.

Sertifikalı dalış eğitiiminin bir sistemi vardır, yeni başlayan birisi "1* Dalıcı Eğitimi" ile başlar, sonrasında dalış sayıları ve deneyimleri arttıkça 2* Dalıcı ve 3* Dalıcı kurslarına katılarak seviyesini arttırabilir, diğer kurslar hakkında da "Dalış" menüsünden ulaşabilirsiniz.

Rehber ve Uzman Dalıcı

Rehber ve Uzman Dalıcı

En az üç yıldız dalıcı belgesine sahip, iyi derecede bir yabancı dil bilen dalıcılar, Federasyonun senede bir defa açmış olduğu rehber dalıcı eğitimine katılarak başarı oldukları takdirde bu sertifikaya sahip olabilirler. 

Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı olarak karasularımızda dalış yapabilmeleri için yabancı uyruklu dalıcılara, teknede ya da kıyıda dalış kuruluşu adına önderlik ve gözetmenlik yapar.

Uzman Dalıcı

En az üç yıldız dalıcı belgesine sahip, Federasyonun eğitim dizgesinde yer alan ve uzmanlık gerektiren konuda yetkili dalış kuruluşlarınca yapılan eğitimi basarmış ve uzman dalıcı belgesi olan dalıcıdır.

Maviada Dalış Turları

Maviada ekibi olarak her sene dalış turları düzenliyoruz.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.