CMAS / TSSF 1* Dalıcı Kursu, Tanımı, Eğitimi ve Hedefleri

Dalıcılığa giriş programıdır, eğitimi başarı ile tamamlayanlar, dalış ile ilgili teorik konularda bilgilenmiş, dalış donanımlarının hepsini uygun kuşanıp çıkarabilen, bunları sualtında doğru olarak kullanıp dalabilen yanında en az 3* dalıcıya veya bir eğitmen ile beraber max 18 m ye dekompresyonsuz sekilde dünyanın her yerinde dalış yapabilen dalıcılardır. Kurs sonunda kendilerine CMAS 1* Dalıcı sertifikası almaya hak kazanırlar.

1* Dalıcı Katılım Şartları

1* Eğitim programına katılmak için yüzme bilmek,en az ilk okul mezunu olmak ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir. 18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi alınacaktır (bu yazının bir örneği federasyonumuzun web sitesinde yer almaktadır). Aletli dalış yapmanızda bir sakınca olmadığına dair bir sağlık bildirim formu tarafınızdan doldurularak ( 18 yaşından küçük adaylarda veli tarafından doldurulacaktır ) eğitim dosyanıza konacaktır .Gerekli hallerde doktor raporu istenebilecektir.

Teorik Eğitim ve Hedefi

– İdari ders / CMAS’ın tanımı ve belge seviyelerini ,
– Temel donanım / dalış malzemelerinin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağını,
– Temel dalış işaretleri / Sualtında el işaretleriyle nasıl anlaşacağımızı
– Basınç ve hacim ilişkileri /Duyularımızın derinliklerden nasıl etkilendiğini
– Bağımsız aletli dalış donanımı/ regülatör ve tüp
– Fizik Fizyoloji / Sualtında vücudumuzun nasıl etkilendiği
– Yüzerlilik ekipmanları /Denge yeleğinin ( BCD ) nin
– Dalış elbiseleri ve yardımcı malzemeler / elbiseler ve yardımcı malzemelerin tanımı
– Malzemelerin bakımı ve saklanması / malzemelerin nasıl bakım yapılarak saklanacağı
– Kendini ve Başkasını Kurtarma / Acil durumda kendinizi ve başkasını nasıl kurtaracağınızı
– Güvenli dalış kuralları / güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamamız gerekir
– Dalış bölgecisi seçimi ve koruma / dalış bölgesinin seçiminin nasıl yapacağı
– Dekompresyon tabloları / güvenli dalış limitlerinin gereklilikleri tablolarını öğrenmiş olacaksınız.

Teorik eğitimlerinizi 40’ar dakikalık 13 ders halinde toplam 520 dakika olarak alacaksınız.

Pratik Eğitimin Hedefi (Deniz ve havuz)

– Sizlere dalış eğitimlerinde sualtında kullanılacak haberleşme eğitimlerini,
– Malzemeyi nasıl kuşanacağınızı
– Suya giriş tekniklerini
– Sualtında alçalma ve yükselme tekniklerini
– Nefes alma tekniklerini ve nelere dikkat edeceğimizi
– Yüzerlilik dengeleyici donanımlarınızı nasıl kullanacağınızı
– Nefes almanızı sağlayan regülatörü ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar nasıl takabileceğiniziv – Arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğinizi
– Maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğinizi ve sualtında nasıl çıkarıp takabileceğinizi
– Paletinizi nasıl daha doğru kullanacağınızı
– Sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı, ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar takabileceğinizi
– Basit ilk yardım ve kurtarma becerilerini
– Dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizi, Öğrenmiş olacaksınız tüm bu öğrendiklerinizin yanı sıra sualtında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalarda yaptırılacak.

Pratik sualtı eğitiminde bu becerileri sizlere toplam 5 dalışta öğretilecektir.

CMAS 1* Dalıcı Kursuna Katılım İçin Gerekli Evraklar

– Nüfus kağıdı fotokopisi
– Sağlık beyanı
– 2 Adet resim
– Kurs katılım formu