Açık deniz, göl ve kıyıları ile havuzlarda güvenliği sağlayan ve hayat kurtarmaya yardım etmek için temel eğitime sahip görevlilerdir. Federasyonun CMAS üç yıldız dalıcı belgesine sahip, kişilerdir. Açık deniz, deniz kıyısı, göl ve havuzda güvenliği sağlayan, kalp masajı ve yapay solunum uygulamaya, su üstü arama kurtarma ile ilkyardım uygulamalarını Federasyonun eğitim standartları ve programları çerçevesinde yapmakla sorumludurlar.

Altın Cankurtaran Katılım Koşulları

Altın cankurtaran eğitimi alacakların uyması gereken koşullar;

  1. 19 yaşını doldurmuş olmak,
  2. En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
  3. Cankurtaran eğitimi yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan etmek,
  4. Gümüş Cankurtaran belgesine sahip olmak,
  5. Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak,
  6. En az 6 ay gümüş cankurtaran olarak çalışmış olmak ve çalışmasını işyerinden onaylı işyerinde çalışma bildirim belgesini ibraz etmek.